Nagsimula na ang Libreng pagpaparehistro sa Bayan ng Makata.... Eto ay tatagal simula February 14 hanggang February 25, 2022... Makipag Ugnayan sa Tanggapan ng Taga talang Sibil ng Bayan ng Balagtas para mga detalye...