Sa Bisa ng  Executive Order No. 8-2018.

Simula Oktubre 1, 2018 ay pinapatupad na ang Truck Ban sa Bayan ng Balagtas.

5:00am - 10:00am at 4:00pm -7:00pm..

  • Cargo Trucks
  • Trailer Trucks
  • Containerized Haulers
  • Refrigerator Vans

Simula Petron Borol1st to Plaridel Bypass Entry(Borol 2nd) and vice versa.

Balagtas-Pandi Road(Barangay Santol)

Bulacan-Plaridel Via Balagtas National Road(Barangay Wawa to Barangay Panginay and vice versa)