TRUCK BAN

Executive Order No. 8-2018

Simula Oktubre 1, 2018 ay pinapatupad na ang Truck Ban sa Bayan ng Balagtas.

5:00am - 10:00am at 4:00pm -7:00pm..